top of page
Piotr Klimek [foto Radek Kurzaj 2020]

composer, lecturer and music producer, born in 1973

 

Absolvent of the Royal Conservatoire in The Hague, where was studying composition under Gilius van Bergeijk and Diderik Haakma Wagenaar. MA degree from the Academy of Music in Poznań, where he was studying composition with Grażyna Pstrokońska-Navratil. PhD in composition at the Academy of Music in Poznań. Additional master classes under the guidance of Marek Jasiński and Włodzimierz Kotoński.

 

Assistant professor at the Szczecin University (since 2003) and The Academy of Art in Szczecin. Guest lecturer at the Royal Conservatoire in The Hague (2003) and the Zurich University of Arts (2009).  Since 2010 he is a director of the Academic Center of Promotion and Development of the Szczecin Academy of Art. In 2012 was the Deputy Rector of that Academy. Since 2017 Director of the Teatr Animacji in Poznań.

 

Holder of numerous scholarships, a.o.: Burgemeester van Kolfschotenfonds, the Stefan Batory Foundation, Stiftung Kulturfonds Berlin and Amsterdams Fonds voor de Kunst. In 2003 he received the Szczecin City Art Award, Amber Ring Award (2007) and the Cross of Merit (2008). Writes symphonic, choral, chamber and electronic music. From 1991 cooperates closely with theatre directors, and since that time he wrote music for over 200 scenic realisations. Klimek creates also sound installations and partakes in creative projects incorporating various kinds of art. Runs an experimental project of music education for hearing impaired.

Piotr Klimek [photo by Radek Kurzaj 2020]

kompozytor, wykładowca, producent muzyczny.

Urodzony w 1973 r w Szczecinie.

 

Absolwent Królewskiego Konserwatorium w Hadze (Kompozycja w klasie Giliusa van Bergeijk'a i Diderika Haakmy Wagenaar'a - 1997) oraz Akademii Muzycznej w Poznaniu (Kompozycja w klasie Grażyny Pstrokońskiej-Navratil). Tytuł doktora sztuk muzycznych w dziedzinie kompozycji uzyskał w roku 2003 (A.M. w Poznaniu). Dodatkowe konsultacje mistrzowskie pobierał u prof. Marka Jasińskiego i prof. Włodzimierza Kotońskiego.

 

Od 1998 r. wykłada przedmioty muzyczne na Uniwersytecie Szczecińskim i Akademii Sztuki w Szczecinie. Gościnny wykładowca kompozycji w Królewskim Konserwatorium w Hadze w 2003r oraz Uniwersytecie Sztuki w Zurichu w roku 2009. Współpracuje również z Akademiami Teatralnymi w Warszawie i Krakowie. Konsultant muzyczny instytucji kultury w Szczecinie. Dyrektor Centrum Promocji i Rozwoju Akademii Sztuki w Szczecinie w latach 2010 - 2011, a w roku 2012 prorektor ds. Artystycznych i Współpracy z Zagranicą tej uczelni. Od 2017 roku dyrektor Teatru Animacji w Poznaniu.

 

Stypendysta Towarzystwa Przyjaciół Szczecina, Burgemeester van Kolfschotenfonds, Fundacji Batorego, Stiftung Kulturfonds Berlin oraz Amsterdams Fonds voor de Kunst. Pisze muzykę symfoniczną, chóralną, kameralną i elektroniczną. Od 1991 roku silnie związany z teatrem, napisał muzykę do ponad 200 realizacji scenicznych w Polsce i poza granicami kraju. Tworzy instalacje i obiekty dźwiękowe oraz bierze udział w projektach z pogranicza różnych dziedzin sztuki. Pilotuje również autorski, eksperymentalny program edukacji muzycznej dla osób niesłyszących.

bottom of page